Zdravotníci pro Váš tábor a akce
SEMCARE medical a SEMCARE Slovakia spol. s r.o.Vítejte na stránkách našich společností, SEMCARE medical a SEMCARE Slovakia spol. s r.o.

Společnost SEMCARE medical se zaobírá především zdravotní asistenční službou na území celé ČR. Zajišťujeme všechny druhy akcí, zejména však akce pro rodiny s dětmi a zotavovací akce. Zajišťujeme i akce malého rozsahu. V případe nutnosti úzce spolupracujeme se složkami IZS a pořadatelskou službou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Team SEMCARE medical Vám přeje hezký den.